Pěšky do školy

Vážení rodiče a milé žákyně a žáci,

chtěli bychom Vám tímto upřímně poděkovat za Vaši neochvějnou podporu a aktivní účast v rámci projektu „Pěšky do školy“, který proběhl na naší škole ve dnech 18. – 22. 9. 2023. I přes nelehké okolnosti a občasné komplikace v dopravě jste projevili obdivuhodnou odhodlanost a nasazení, a to nás velice těší.

Většina dětí se v průběhu tohoto týdne rozhodla jít pěšky, jezdit na kole nebo využívat městskou hromadnou dopravu. I přes nepříznivé počasí neztratily odvahu a svou cestu do školy zvládly se skvělým úsilím a úsměvem na tváři. Pro některé z nich to byl první kontakt s jízdou autobusem či objevením nových bezpečných tras do školy.

Rovněž nesmíme zapomenout na žáky, kteří se zapojili do různých aktivit spojených s projektem. Pomáhali s vytvářením plakátů, usměrňovali mladší spolužáky přes přechod a přispěli k bezpečnosti ostatních. Některé třídy využily této příležitosti k poznání našeho města a výuce venku v přírodě, čímž získaly nové a cenné životní zkušenosti.

Celý projekt „Pěšky do školy“ by nebyl tak úspěšný bez Vaší aktivity, podpory a zapojení. Děkujeme Vám za Vaši angažovanost a projevovanou snahu o udržitelnost a zdravější životní styl. Doufáme, že jsme společně přispěli k vytvoření lepšího prostředí pro naše děti a pro naše město.

Mgr. Eva Fabiánková

Více fotek na školním Facebooku