Výprava do historie

Výprava do historie byl název týdenního projektu pro 4. ročník, jehož cílem bylo především vzbudit u žáků zájem o dějiny, získat první představu o plynutí času a pátrat po své rodinné historii.

Žáci přišli do školy v historických kostýmech, přinesli různé staré „poklady“ nalezené především u prarodičů, ze kterých uspořádali třídní výstavu.

V rámci projektu proběhla exkurze v muzeu na Obecním úřadě ve Skotnici, kde žáky provázeli expozicí místní senioři a vzpomínali při tom na své dětství. Další exkurze se konala v Centru tradičních technologií v Příboře, kde byl pro žáky připraven program Úvod do historie. V Piaristickém klášteře se konala beseda s kronikářkou města paní Nedomovou na téma historie Příbora.

Součástí projektu byla řada aktivit, např. vymýšlení stroje času, zpracovávání osobních a rodinných časových os, porovnávání, jak vypadaly předměty dříve a dnes, práce s časovou osou a další. Projekt vyvrcholil pátý den prezentací pro mladší spolužáky, jehož součástí byla i módní přehlídka historických kostýmů.

Více fotek na školním Facebooku

Výprava do historie – 4.A

Výprava do historie – 4. B (Den 1.)

Výprava do historie  – 4. B (Den 2.)

Výprava do historie  – 4.B (Den 3.)

Výprava do historie  – 4. B (Den 4.)

Mgr. Michaela Eliášová