Den Země 2023

Aktivity, kterými jsme si připomínali letošní Den Země, probíhaly celý týden. Žáci vyrazili do různých lokalit města Příbora a jeho okolí sbírat odpadky. Některé třídy I. stupně se účastnily exkurze ve sběrném dvoře a re-use centru, kde se seznámily s druhy odpadu, který zde mohou občané města odevzdat, se způsobem jeho skladování a dalšího zpracování. Většina z nich tu byla poprvé. Ve výtvarné výchově děti malovaly obrázky s environmentální tematikou. 

V pátek jsme přijali nabídku Městského úřadu a účastnili se akce ke Dni Země v parku. Žáci mohli vidět fyzickou analýzu komunálního odpadu pocházejícího z kontejnerů a popelnic z našeho města. Při rozboru byly názorně vidět nedostatky v zacházení s odpadem a vytříděn ten, který do černých směsných kontejnerů nepatří. U stánků různých společností si žáci mohli ověřit, jak sami umí třídit, prohlédnout si vybavení technických služeb, zaset si semínka lučních kytek, prozkoumat mikroskopem život v půdě, poznávat ptáky, stromy, získat z bylin zelené barvivo a vyzkoušet mnoho dalších praktických nebo sportovních činností. 

Děkujeme městu za užitečnou a pěknou akci.

Více fotek na školním Facebooku:
2.A – Den Země
1.A, 1.B – Den Země
3.B – Den Země v Městském parku
3.B – Den Země (obrázky)