Strom života

Žáci šestého ročníku se přesvědčili o nezbytnosti vody pro život člověka i okolní přírodu, a to formou dramatické hry v rolích. V několika týmech se snažili zachránit Ducha vody a Strom života. Interaktivní vzdělávací program obsahoval řadu pokusů, ale také emočních situací. Žáci se tak dozvěděli nejen mnoho informací o vodě a jejím významu, ale rozvíjeli i dovednost komunikovat, spolupracovat v týmu a řešit problémy.

Program realizovala a financovala společnost SmVaK Ostrava, které tímto děkujeme.

Mgr. Michaela Eliášová, koordinátorka EVVO