Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v “Nezařazené”

Dosud největší úspěch Připínáčku- 2. místo v celostátním finále

Po úspěchu v podzimním krajském kole postoupil náš školní časopis Připínáček do celostátního finále, které proběhlo v prosinci 2020. Odborná porota v něm hodnotila 155 časopisů v různých kategoriích. Připínáček obsadil v kategorii časopisů I. a II. stupně základních škol skvělé 2. místo a k tomu si připsal ještě 3.…

Informace k hodnocení žáků za 1. pololetí a předávání vysvědčení

Vážení rodiče, žákyně a žáci, několik informací k hodnocení za 1. pololetí 2020/2021 a vydávání vysvědčení: Hodnocení za 1. pololetí 2020/2021 Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí bude vycházet ze školních prací a výstupů získaných z prezenční výuky a z průběhu distančního vzdělávání. Z distančního vzdělávání je do hodnocení zahrnuta účast a aktivita ve výuce, osvojení…

Informace k výuce od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 4. 1. 2021 probíhá prezenční výuka ve škole pouze pro 1. a 2. třídy. Výuka bude dle stávajících rozvrhu hodin ve Škole On-line. Příchod do školy bude umožněn od 7.20 hodin, po převlečení v šatnách budou žáci vstupovat přímo do svých tříd. Během celého…

ŠOU V PAPUČACH aneb HOUSE MUSIC TALENTMANIA

Během listopadu a prosince 2020 byla během distanční výuky učiteli hudební výchovy vyhlášena talentová show „ŠOU V PAPUČACH aneb HOUSE MUSIC TALENTMANIA“. Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích, a to ve zpěvu či beatboxu, hře na hudební nástroj, tanci a vlastní tvorbě. Během hodnocení byly kategorie rozšířeny o zvláštní cenu poroty…

Přání

Vážení rodiče, milí žáci, vánoční prázdniny letos začínají již v sobotu 19. 12. 2020. První den nástupu do školy v novém roce je pondělí 4. 1. 2021. Přeji všem žákům, zákonným zástupcům a zaměstnancům školy klidné prožití Vánoc a do nového roku 2021 hlavně zdraví, klid a radost ze života.…

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku

Ve středu 9. prosince se u vchodu do školy sešli postupně žáci 1. a 2. ročníku, aby podobně jako v předchozích letech slavnostně rozsvítili školní vánoční stromeček. Součástí svátečního okamžiku bylo povídání o Vánocích i adventu, poslech vánočních koled, které naživo zahráli hudebníci z naší školy, paní učitelka Eva Moravčíková,…

Výroba adventních věnců v družině

Tradice jsou od toho, abychom se je snažili za každých okolností dodržovat. Každý rok s dětmi v družině vyrábíme tyto ozdoby na stůl či dveře. I v letošní nelehké době se nám podařilo tento náš zvyk dodržet.Naši nejmenší školáci si s pomocí paní vychovatelky věnce nazdobili. Děti využily nejen ozdoby,…

Dotazníkové šetření Kalibro

Dotazník pro 1.-5. ročníku:https://dotazniky.kalibro.cz/survey/PKJieFWLzZpJQlbReF7P Dotazník pro 6.-9. (resp. 13.) ročníku:https://dotazniky.kalibro.cz/survey/4mFMJZMIxMV7MlxsXw4K Dotazník pro rodiče:https://dotazniky.kalibro.cz/survey/I0vI8R1650kUwehlke8E

Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?

Vybrané informace z tiskové zprávy MŠMT ze dne 30. 11. 2020Platí pouze pro školní rok 2020/21 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAStandardní průběh přijímacího řízení, jsou zachovány termíny pro podání přihlášek, konání jednotné přijímací zkoušky, zachování dvou termínů konání jednotné přijímací zkoušky 14. a 15. dubna 2021. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ…

Přípravné kurzy na Masarykově gymnáziu v Příboře

V období leden – duben 2021 se na Masarykově gymnáziu v Příboře uskuteční pod vedením plně kvalifikovaných a zkušených učitelů školy přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka ve školním roce 2020/2021. Kurzy jsou určeny všem zájemcům o studium na tomto gymnáziu…