Adaptační pobyt žáků šestých ročníků

V letošním roce jsme se vrátili k tradičnímu třídennímu pobytu v areálu U Kateřiny ve Štramberku. Pro každý třídní kolektiv je společně strávený čas mimo budovu školy přínosem. Lektoři volnočasových aktivit spolu se sociálním pedagogem připravili sportovní i vědomostní aktivity, které rozvíjely pozitivní vztahy ve třídě, spolupráci i komunikaci. Hráli jsme na pustý ostrov, vyměňovali pořadí žáků, dramatizaci povolání, hádali měsíce narozenin, míčové…

Rozloučení s žáky 9. ročníků

V úterý 27. června proběhlo emotivní rozloučení s žáky 9. ročníku. Zároveň jsme se rozloučili s žáky nižších ročníků, kteří odcházejí na jiné školy. Všem žákům tímto přejeme hodně úspěchů v jejich nových působištích. Při této příležitosti byli také oceněni žáci, kteří v letošním školním roce dosáhli výrazných úspěchů ať už ve sportovních soutěžích nebo vzdělávání. Fotky na školním Facebooku…

Přípravná třída na Boroveckých rybnících

Ve středu 14. 6. 2023 jsme se v přípravné třídě vypravili na výlet k Boroveckým rybníkům. Cestu jsme si krátili hraním pohybových her, zpíváním písniček a pozorováním zvířat a rostlin. Nebylo horko, tak se nám šlo dobře a cesta rychle ubíhala. Na rybnících jsme si s chutí snědli svačinky a povídali si o zvířatech a ptácích, kteří tam žijí. Poté…

Ocenění žáci za školní rok 2022/2023

Ve čtvrtek 15. června byli v refektáři Piaristického kláštera v Příboře za svou příkladnou práci a pomoc spolužákům panem starostou Ing. arch. Janem Malíkem oceněni tito žáci naší školy: Berenika Barvíková ze 7.A, Anežka Ondrejková z 9.A a Tomáš Dort z 9.B. Oceněným žákům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v osobním i školním životě. Více fotek na školním Facebooku…

2. B v lese

Druháci se i letos zapojili do projektu Les ve škole. Vždyť kde člověk načerpá nejvíce energie a vnitřního klidu? … přece v přírodě.  Počasí nám toho dne přálo a tak jsme si všechny aktivity i samotnou procházku v „zarostlém“ lese opravdu užili.  Více fotek na školním Facebooku Děti 2. B, třídní učitelka Michaela Mendeová 

Projekt „Poznáváme Příbor“ 

V týdnu od 5. do 9. června si naši druháci s radostí užili projektový týden s názvem „Poznáváme Příbor“. Na začátku projektu děti dostaly dopis od Sigmunda Freuda, který je nabádal, aby město prozkoumaly, zjistily, jak se město změnilo a jak se městu v této době daří. Kromě návštěvy rodného domu Sigmunda Freuda děti absolvovaly spoustu exkurzí. Byli jsme ve služebně Městské policie, v hasičské…

Exkurze Osvětim-Březinka

Dne 7.6. se většina žáků IX.A, IX.B a několik žáků 7. ročníků zúčastnila exkurze do polského vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. Děti se měly možnost seznámit s nelidskými životními podmínkami vězňů, stejně jako s krutým zacházením ze strany nacistických dozorců. Emočně nejsilnějším okamžikem se stala návštěva jediné zachované plynové komory a přilehlých krematorií. Po obou areálech je ve dvou skupinách prováděli místní…

Koncert pěveckého sboru Zvonky

Slavnostní koncert pěveckého sboru Zvonky se uskutečnil 8.6. v Refektáři Piaristického kláštera v Příboře. Naplněnému sálu děti zazpívaly 15 písní z repertoáru sboru. Klavírní doprovod, Mgr. Eva Moravčíková, kytara Mgr. Zbyněk Machetanz, kytara Tomáš Nováček. Sbormistr Naděžda Smazová, asistentka pedagoga ZŠ JIČÍNSKÁ PŘÍBOR Více fotek na školním Facebooku (autor fotek: p. Stanislava Slováková)

Výlet do Olomouce – VII.A

V úterý 6. června se naše třída 7.A vypravila na školní výlet do Olomouce. Obdivovali jsme spoustu památek, například katedrálu svatého Václava, kamenné hradby, Olomoucký orloj, Neptunovu, Jupiterovu a Herkulovu kašnu i známý sloup Nejsvětější trojice. Příjemný odpočinek nabídly Bezručovy sady a rozkvetlé rozárium. Po nákupech a obědě v obchodním centru Šantovka program pokračoval v science centru Pevnost poznání, kde…

Osmáci na školním výletě ve Vídni

Ve čtvrtek 1. 6. se osmáci v rámci svého školního výletu vydali do Vídně. Cílem byly nejznámější památky a nákupy v hlavním městě Rakouska. První zastávkou se stalo letní sídlo Habsburků Schönbrunn. Zde nás přivítaly rozkvetlé zahrady a nádherný barokní zámek z konce 17. století. Odsud naše kroky směřovaly do centra města, kde jsme si prohlédli zámek Evžena Savojského Belvedere,…